top of page
WoninGent huisje
Concept
WoninGent Huisje

Client /

WoninGent

Team/ 

Marina Berbel

Cristian Vergara

Year / 

2017

Eén van meest voorkomende problemen binnen de woonwijken is het sluikstorten.
Naast de appartementen staan vaak kleine constructies, van een afdak voor containers tot fietsenstallingen. De technische staat is echter soms zo slecht dat ze nog meer vandalisme of sluikstort uitlokken.


De kracht van een kwaliteitsvolle buitenruimte en herkenbaarheid worden vaak onderschat. Een wijk heeft nood aan iets uniek dat zich kan distantiëren van andere wijken. Door in elk wijk een lichte en kleine constructie te plaatsen kan dat. Het is ook wenselijk te onderzoeken of inrichting van de buitenruimte (verlichting, vuilnisbakjes,
banken, afsluitingen, …) en een huisstijl hieraan geen bijdrage kan leveren.


Een kleine constructie die op verschillende manieren kan opgevuld worden naargelang de wensen en noden van de bewoners in de wijk. Elk huisje zal er per wijk anders uitzien en voor andere zaken gebruikt kunnen worden. Maar er is een zekere herkenbaarheid in materiaal, kleur, … en flexibiliteit in de constructie om dit eenvoudig aan te passen.

bottom of page